Gerelateerd aan Openbaring 22:18-19

Gerelateerd aan Openbaring 22:18

Deuteronomium 4:2

Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets van af. Houd u aan de geboden die ik u geef; het zijn de geboden van de HEER, uw God.
Gerelateerd aan Openbaring 22:18

Deuteronomium 12:32

(13:1) U daarentegen moet alles wat ik u gebied strikt naleven; voeg er niets aan toe en doe er ook niets van af.
Gerelateerd aan Openbaring 22:18

Spreuken 30:6

Voeg niets aan zijn woorden toe, anders straft hij je en blijk je een leugenaar.
Gerelateerd aan Openbaring 22:18

Openbaring 22:7

'Ik kom spoedig!' Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek.
Gerelateerd aan Openbaring 22:18

Openbaring 1:3

Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.
Gerelateerd aan Openbaring 22:18

Leviticus 26:28

zal ik van mijn kant nog eens zo hard tegen jullie in gaan en je zevenvoudig voor je zonden straffen:
Gerelateerd aan Openbaring 22:18

Leviticus 26:18

Als jullie mij dan nog niet willen gehoorzamen, zal ik de straf voor jullie zonden zevenmaal zo zwaar maken:
Gerelateerd aan Openbaring 22:18

Leviticus 26:24

zal ik op mijn beurt ook tegen jullie in gaan. Zevenmaal zo streng zal ik jullie voor je zonden straffen:
Gerelateerd aan Openbaring 22:18

Mattheüs 15:6

die hoeft zijn ouders geen eerbied te tonen.” Zo ontkracht u het woord van God uit eerbied voor uw eigen traditie.
Gerelateerd aan Openbaring 22:18

Leviticus 26:37

Ze zullen over elkaar struikelen alsof ze zich voor het zwaard uit de voeten maken, terwijl er niemand is die hen opjaagt. Jullie zullen je tegenover je vijanden niet staande kunnen houden
Gerelateerd aan Openbaring 22:18

1 Thessalonicensen 4:6

Schaad of bedrieg uw broeder of zuster in dit opzicht niet, want de Heer vergeldt dit alles, zoals wij u vroeger al nadrukkelijk hebben voorgehouden.
Gerelateerd aan Openbaring 22:18

Efeze 4:17

Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden.
Gerelateerd aan Openbaring 22:18

Openbaring 22:16

'Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.'
Gerelateerd aan Openbaring 22:18

Openbaring 14:10

zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam.
Gerelateerd aan Openbaring 22:18

Openbaring 20:15

Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid.
Gerelateerd aan Openbaring 22:18

Openbaring 3:14

Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: "Dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping:
Gerelateerd aan Openbaring 22:18

Mattheüs 15:13

Hij antwoordde: ‘Elke plant die niet door mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt.
Gerelateerd aan Openbaring 22:18

Openbaring 19:20

Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid.
Gerelateerd aan Openbaring 22:18

Openbaring 15:1

Ik zag in de hemel opnieuw een indrukwekkend, wonderbaarlijk teken: het waren zeven engelen met de zeven laatste plagen, waarmee aan Gods woede een einde komt.
Gerelateerd aan Openbaring 22:18

Openbaring 20:10

En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid.
1
2
Volgende