Artikelen over Openbaring 22:18-19

Openbaring 22:18-19

Knelpunten (1) : Frisse Wateren

“Het ligt ons na aan het hart een aantal zaken die we niet uitvoerig behandelen willen, in een verkorte vorm aan te snijden. Daarom geven we bewust ...
frissewateren.nl
Openbaring 22:18-19

De Zevende – Dag – Adventisten (1) : Frisse Wateren

INHOUD: Inleiding Historische achtergrond Zijn de ZDA een sekte? Enkele leringen van de ZDA • a) De boodschapper van God Ellen G. White ...
frissewateren.nl
Openbaring 22:18-19

Korte inleiding in de hele Bijbel (a) : Frisse Wateren

Voorwoord vertaler In deze tijd van het uitbrengen van nieuwe vertalingen van de Bijbel is het uitermate belangrijk om ernstig rekening te houden met de ...
frissewateren.nl
Openbaring 22:18

Geloven concreet (01) : Frisse Wateren

Vooraf: Deze serie bijbelcursus is in 2017 gepubliceerd maar gerubriceerd onder 2016. Het ontstaan van de Bijbel De mannen die de boeken van de Bijbel ...
frissewateren.nl
Openbaring 22:18-19

De Canon – Honderd bijbelstudies

Inleiding Canon is Grieks voor regel of norm. Met het Griekse woord canon duiden we de verzameling boeken aan die we beschouwen als Gods Woord en die...
honderdbijbelstudies.nl
Openbaring 22:18-19

Gaven van de Geest of dweperij? (4) : Frisse Wateren

4. De zogenoemde voorspellingen en openbaringen Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is, zegt God tegen de profeet Hoséa (Hos. 4:6). ...
frissewateren.nl
Openbaring 22:18-19

Zijn alle gaven nog voor nu? – Honderd bijbelstudies

Inleiding Komen alle geestesgaven tegenwoordig nog voor? “Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij...
honderdbijbelstudies.nl
Openbaring 22:18-19

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is : Frisse Wateren

Soms is het nodig om elkaar te waarschuwen voor gevaren. Onderstaand geschrift doet dit. Er ligt veel leerzaams in dit geschrift, zodat publicatie ervan ...
frissewateren.nl
Openbaring 22:18-19

Profetie – Honderd bijbelstudies

Inleiding Profetie is het doorgeven van een boodschap van God. Een profeet ontvangt een boodschap van God en geeft die door aan de mensen voor wie die...
honderdbijbelstudies.nl
Openbaring 22:18

De islam in het licht van de Bijbel (2) : Frisse Wateren

De leer van de islam Als men de leer van de islam kent, dan begrijpt men ook beter de dingen die de wereld vandaag bezighouden. Dan begrijpt men ook de ...
frissewateren.nl
Openbaring 22:18

Levenswoorden in het boek Handelingen (18) – slot : Frisse Wateren

Les 18 “... aangaande Jezus ... van ‘s morgens vroeg tot de avond toe” (Handelingen 28:23) Praktische tips: Neem alle gevraagde ...
frissewateren.nl
Openbaring 22:18-19

Het boek Openbaringen – Bijbels Panorama

Het bijbelboek Openbaring is precies wat het voorgeeft te zijn. Maar dan in de bijbelse betekenis van de uitdrukking: een openbaring (ontsluiering) van wat in voorgaande, oud-testamentische, profetieën nog verborgen (versluierd) was. In zichzelf blijft Op
bijbelspanorama.nl
Openbaring 22:18

SPREKEN IN TONGEN* – Bijbels Panorama

In Markus 16:17 verwijst de Heer Zelf naar het spreken in tongen. Drie andere plaatsen vinden we in Handelingen 2:4 en 11; 10:46 en 19:6. In de brieven van Paulus is het 1 Korinthe 12 tot 14 waar we lezen over het spreken in tongen. Buiten deze schriftpla
bijbelspanorama.nl