Artikelen over Openbaring 2:17

Openbaring 2:17

Openbaring 2 vers 17 : Frisse Wateren

“Wie overwint, … en Ik zal hem een witte steen geven en op de steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan hij die hem ontvangt”. De ...
frissewateren.nl
Openbaring 2:17

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (45) : Frisse Wateren

Deel 1: 32-814 n. Christus HET CONCILIE VAN NICEA Hoofdstuk 11 - vervolg Opmerkingen over de hoofdgebeurtenissen gedurende de regering van ...
frissewateren.nl
Openbaring 2:17

Wat lees ik? : Frisse Wateren

Wat ik lees, laat zien wat ik ben Inhoud Een alarmerend teken Lezen is eten Ben ik geestelijk gegroeid? Mag ik dan niets anders meer lezen? Het ...
frissewateren.nl
Openbaring 2:17

Ruth (15) : Frisse Wateren

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk ...
frissewateren.nl
Openbaring 2:17

Algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk (41) : Frisse Wateren

Deel 1: 32-814 n. Christus Hoofdstuk 10 (1) CONSTANTIJN De regering van Constantijn vormt een belangrijk tijdvak in de geschiedenis van de kerk. ...
frissewateren.nl
Openbaring 2:17

Een laatste waarschuwing : Frisse Wateren

Bedenk dan waarvan u uitgevallen bent, en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, Ik kom tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als ...
frissewateren.nl
Openbaring 2:17

Nieuw of vernieuwd verbond

Vraag: In een brochure kwam ik laatst tegen dat het beter is om te spreken van een vernieuwd verbond in plaats van het nieuwe verbond.
israelendebijbel.nl
Openbaring 2:17

De overwinnaar en zijn beloning : Frisse Wateren

Openbaring 2 en 3 Inleiding In het eerste hoofdstuk van Openbaring wordt een indeling van het boek in drie hoofdgedeelten weergegeven: Wat u hebt ...
frissewateren.nl
Openbaring 2:17

Kunnen gelovigen verloren gaan? (2) : Frisse Wateren

Bijbelplaatsen: Mattheüs 5:13; Mattheüs 24:13; Johannes 15:1-8; 1 Korinthe 9:27; Galaten 5:4; Hebreeën 6:6; Hebreeën 10:26-31; 2 Petrus 2:20-22; ...
frissewateren.nl