Openbaring 13:11

NBV

11Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak.

SV

11En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.

KJV

11And I beheld another beast coming up out of the earth; and he had two horns like a lamb, and he spake as a dragon.