Open de Bijbel

Numeri 32:16
NBV 16 Maar zij antwoordden, dichterbij komend: 'We willen hier schaapskooien bouwen voor ons vee en steden voor onze kinderen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 16 Toen traden zij toe tot hem, en zeiden: Wij zullen hier schaapskooien bouwen voor ons vee, en steden voor onze kinderen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 16 And they came near unto him, and said, We will build sheepfolds here for our cattle, and cities for our little ones:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version