Artikelen over Numeri 3:5-13

Numeri 3:6-8

Barnabas – toewijding : Frisse Wateren

Ieder van ons heeft voorbeelden nodig - jong of oud, ervaren of nog helemaal aan het begin van het leven van het geloof staand. Van Barnabas wordt ons in ...
frissewateren.nl
Numeri 3:5-13

Overdenking van Nehemia (12) : Frisse Wateren

De poortwachters in het huis van God behoren erop toe te zien, wie binnengelaten worden. Toen bijvoorbeeld Saulus op de weg naar Damaskus tot bekering ...
frissewateren.nl
Numeri 3:5-13

Melchizedek

Deze studie gaat over iemand die voor velen een ietwat ‘mysterieus’ persoon is: Melchizedek, de koning-priester van Salem. Slechts drie verzen over zijn geschiedenis zijn in het Oude Testament aan hem gewijd (Gen. 14:18-20). En zo snel als hij opkomt, ver
israelendebijbel.nl
Numeri 3:6-10

1 Koningen 13 Een merkwaardige geschiedenis

1 Koningen 13 vertelt ons niet alleen over een dieptepunt in Israëls geschiedenis, maar ook over de toekomst als de HEERE Zijn volk zal herstellen en orde op zaken zal stellen.
israelendebijbel.nl
Numeri 3:11-13

De gemeente van God (9) : Frisse Wateren

IX Deel II (vervolg). 3) De samenkomsten Een zelfde kostbare vermaning loopt door het hele praktische leven van de gemeente heen: Laat alles bij u in ...
frissewateren.nl
Numeri 3:10

12. Uit het leven van Abraham : Frisse Wateren

Een vrouw voor Izak Genesis 24 Abraham neemt het initiatief om een vrouw te zoeken voor zijn zoon Izak. Tegenwoordig lijkt deze benadering volkomen ...
frissewateren.nl
Numeri 3:13

Opnieuw tempelpriesters in opleiding

Nadat het Tempelinstituut vorig jaar fondsen wierf voor de rode vaars, voeren ze nu campagne om geld op te halen voor een opleidingsprogramma voor Levitische priesters.
israelendebijbel.nl
Numeri 3:7, 10

Het eerstgeboorterecht – Bijbels Panorama

15 Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde, en een gehate; en de beminde en de gehate hem zonen zullen gebaard hebben, en de eerstgeboren zoon van de gehate zal zijn; 16 Zo zal het geschieden, ten dage als hij zijn zonen zal doen erven wat hij hee
bijbelspanorama.nl