Open de Bijbel

Numeri 11:7
NBV 7 (Het manna leek op korianderzaad maar had de kleur van balsemhars. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 7 Het Man nu was als korianderzaad, en zijn verf was als de verf van den bedolah.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 7 And the manna was as coriander seed, and the colour thereof as the colour of bdellium.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version