Artikelen over Numeri 11:11

Numeri 11:11

Waarom? : Frisse Wateren

Pas geleden hoorde ik in een prediking over beproevingen en moeilijkheden dat het niet juist zou zijn, God naar het waarom? te vragen. Veel meer zou ...
frissewateren.nl
Numeri 11:11

Oudsten : Frisse Wateren

Dit artikel is bedoeld voor jonge gelovigen, of voor gelovigen die pas de Heer Jezus hebben leren kennen en die nadenken over de vragen in verbinding met ...
frissewateren.nl
Numeri 11:11

Gebed

In Christus blijven, hoe doe je dat? Door 1. zijn Woord te lezen, te ‘kennen’; 2. door te wandelen met God zoals ook Henoch deed (Gen. 5:22) Je kunt alleen bidden naar Gods wil als je Zijn wil kent; deze wordt ons geopenbaard via Zijn Woord,...
bijbelarchief.nl