Gerelateerd aan Numeri 21:7-9

Gerelateerd aan Numeri 21:7

Exodus 8:8

(8:4) Toen ontbood de farao Mozes en Aäron. 'Bid tot de HEER dat hij mij en mijn volk van die kikkers verlost, 'zei hij, 'dan zal ik het volk laten gaan om de HEER offers te brengen.'
Gerelateerd aan Numeri 21:7

Psalmen 78:34

Zodra er doden vielen, zochten zij God, zij kwamen tot inkeer en verlangden naar hem,
Gerelateerd aan Numeri 21:7

Numeri 11:2

Het volk riep Mozes luid om hulp en Mozes bad tot de HEER. Toen doofde het vuur.
Gerelateerd aan Numeri 21:7

Handelingen 8:24

Toen zei Simon: ‘Bid voor mij tot de Heer dat het me niet zal vergaan zoals u hebt gezegd.’
Gerelateerd aan Numeri 21:7

1 Koningen 13:6

'Alstublieft, 'smeekte de koning de godsman, 'bid voor mij en probeer de HEER, uw God, te vermurwen, zodat ik mijn arm weer kan bewegen.' De godsman wist de HEER mild te stemmen, zodat de koning zijn arm weer kon bewegen zoals eerst.
Gerelateerd aan Numeri 21:7

Exodus 8:28

(8:24) 'Ik laat u gaan, 'zei de farao, 'dan kunt u de HEER, uw God, in de woestijn offers brengen. Alleen, u mag niet te ver weg gaan. En bid voor mij.'
Gerelateerd aan Numeri 21:7

Job 42:8

Welnu, neem elk zeven jonge stieren en zeven rammen, ga daarmee naar mijn dienaar Job, zodat jullie een offer kunnen brengen voor jezelf. Job, mijn dienaar, zal voor jullie bidden, want ik ben alleen hem goedgezind. Dan zal ik jullie niet blootstellen aan schande, ook al hebben jullie niet juist over mij gesproken, zoals mijn dienaar Job.'
Gerelateerd aan Numeri 21:7

Hosea 5:15

Ik ga terug naar de plaats waar ik woon, totdat ze voor hun daden geboet hebben en mij weer gaan zoeken. Door de nood gedreven zullen ze weer naar mij vragen.
Gerelateerd aan Numeri 21:7

Jeremia 37:3

Op een dag stuurde koning Sedekia Juchal, de zoon van Selemja, en de priester Sefanja, de zoon van Maäseja, naar de profeet Jeremia met het verzoek: ‘Wilt u voor ons tot de HEER, onze God, bidden?’
Gerelateerd aan Numeri 21:7

Deuteronomium 9:26

En ik bad tot de HEER: ‘Ach HEER, mijn God, spaar toch het volk dat u toebehoort en dat u zelf in uw grootheid hebt gered en met sterke hand uit Egypte hebt weggeleid.
Gerelateerd aan Numeri 21:7

Romeinen 10:1

Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden gered.
Gerelateerd aan Numeri 21:7

1 Samuel 12:19

Ze vroegen Samuël: 'Bid voor ons, uw dienaren, tot de HEER, uw God, dat we niet hoeven te sterven. Want we hebben al zoveel verkeerd gedaan, en nu hebben we het nog erger gemaakt door om een koning te vragen.'
Gerelateerd aan Numeri 21:7

Psalmen 106:23

Hij besloot hen uit te roeien, maar Mozes, de man die hij had gekozen, verdedigde hen, ging voor hem staan en wendde zijn dodelijke woede af.
Gerelateerd aan Numeri 21:7

Exodus 9:27

Toen ontbood de farao Mozes en Aäron en zei: 'Ditmaal erken ik dat ik gezondigd heb. De HEER staat in zijn recht, de schuld ligt bij mij en mijn volk.
Gerelateerd aan Numeri 21:7

1 Samuel 15:30

Weer zei Saul: 'Ik heb gezondigd! Maar val me alstublieft niet af waar de oudsten van mijn volk en heel Israël bij zijn en laat me niet alleen; ik wil neerknielen voor de HEER, uw God.'
Gerelateerd aan Numeri 21:7

1 Samuel 15:24

Toen zei Saul tegen Samuël: 'Ik heb gezondigd! Ik ben voorbijgegaan aan wat de HEER gezegd heeft, aan wat u gezegd hebt. Ik was bang voor de soldaten en daarom deed ik wat zij wilden.
Gerelateerd aan Numeri 21:7

Jeremia 15:1

De HEER zei tegen mij: ‘Zelfs al zouden Mozes en Samuël voor mij staan, dan nog zou ik dit volk geen gehoor geven. Stuur het weg, laat het uit mijn ogen verdwijnen.
Gerelateerd aan Numeri 21:7

Mattheüs 27:4

en zei: ‘Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren.’ Maar zij zeiden: ‘Wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen!’
Gerelateerd aan Numeri 21:7

Exodus 32:30

De volgende morgen zei Mozes tegen het volk: 'U hebt zwaar gezondigd. Toch zal ik de berg op gaan; misschien kan ik de HEER ertoe bewegen u uw zonden niet aan te rekenen.'
Gerelateerd aan Numeri 21:7

Jakobus 5:16

Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.
1
2
3
Volgende