Gerelateerd aan Numeri 11:5

Gerelateerd aan Numeri 11:5

Psalmen 17:14

uw hand, HEER, mij verlossen van die mannen des doods, die leven voor kortstondig gewin. Ze mogen hun buik vullen met de straf die hun toekomt, ze mogen hun kinderen ermee verzadigen, hun kleinkinderen geven wat ervan overschiet.
Gerelateerd aan Numeri 11:5

Filippensen 3:19

en gaan hun ondergang tegemoet. Hun god is hun buik, hun eer is schaamteloosheid en hun aandacht is alleen gericht op aardse zaken.