Nehemia 13:23-24

NBV

23In diezelfde tijd ook kwam ik erachter dat er Joden met vrouwen uit Asdod, Ammon en Moab waren getrouwd,
24en kinderen hadden van wie de helft Asdoditisch of de taal van een ander volk sprak, maar geen Judees.

SV

23Ook zag ik in die dagen Joden, die Asdodische, Ammonietische en Moabietische vrouwen bij zich hadden doen wonen.
24En hun kinderen spraken half Asdodisch, en zij konden geen Joods spreken, maar naar de taal eens iegelijken volks.

KJV

23In those days also saw I Jews that had married wives of Ashdod, of Ammon, and of Moab:
24And their children spake half in the speech of Ashdod, and could not speak in the Jews' language, but according to the language of each people.