Open de Bijbel

Mattheüs 4:22
NBV 22 en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 22 Zij dan, terstond verlatende het schip en hun vader, zijn Hem nagevolgd.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 22 And they immediately left the ship and their father, and followed him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version