Open de Bijbel

Mattheüs 4:20
NBV 20 Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 20 Zij dan, terstond de netten verlatende, zijn Hem nagevolgd.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 20 And they straightway left their nets, and followed him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version