Open de Bijbel

Mattheüs 23:12
NBV 12 Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 12 En wie zichzelven verhogen zal, die zal vernederd worden; en wie zichzelven zal vernederen, die zal verhoogd worden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 12 And whosoever shall exalt himself shall be abased; and he that shall humble himself shall be exalted.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version