Open de Bijbel

Mattheüs 18:20
NBV 20 Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 20 For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version