Open de Bijbel

Mattheüs 11:28
NBV 28 Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 28 Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version