Open de Bijbel

Mattheüs 10:37
NBV 37 Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard, en wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 37 Die vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 37 He that loveth father or mother more than me is not worthy of me: and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version