Gerelateerd aan Mattheüs 8:28

Gerelateerd aan Mattheüs 8:28

Markus 5:1

Ze kwamen aan de overkant van het meer, in het gebied van de Gerasenen.
Gerelateerd aan Mattheüs 8:28

Lukas 8:26

Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt.
Gerelateerd aan Mattheüs 8:28

Handelingen 10:38

Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij.
Gerelateerd aan Mattheüs 8:28

Mattheüs 4:24

Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht, en hij genas hen.
Gerelateerd aan Mattheüs 8:28

Genesis 15:21

de Amorieten, Kanaänieten, Girgasieten en Jebusieten.’
Gerelateerd aan Mattheüs 8:28

Genesis 10:16

en de stamvader van de Jebusieten, Amorieten, Girgasieten,
Gerelateerd aan Mattheüs 8:28

Richteren 5:6

Onder Samgar, de zoon van Anat, in de tijd van Jaël, begaf geen karavaan zich nog op weg. Wie toch op reis moest, nam de kronkelpaden.