Gerelateerd aan Mattheüs 5:45

Gerelateerd aan Mattheüs 5:45

Psalmen 145:9

Goed is de HEER voor alles en allen, hij ontfermt zich over heel zijn schepping.'
Gerelateerd aan Mattheüs 5:45

Lukas 6:35

Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:45

Handelingen 14:17

maar heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid: vanuit de hemel heeft hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen, hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht.’
Gerelateerd aan Mattheüs 5:45

Job 25:3

Zijn de troepen van zijn leger niet ontelbaar? Kan iemand zich verbergen voor zijn licht?
Gerelateerd aan Mattheüs 5:45

Efeze 5:1

Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft,
Gerelateerd aan Mattheüs 5:45

1 Johannes 3:9

Wie uit God geboren is zondigt niet, want Gods zaad is blijvend in hem. Hij kán zelfs niet zondigen, want hij is uit God geboren.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:45

Mattheüs 5:9

Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gerelateerd aan Mattheüs 5:45

Johannes 13:35

Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’