Artikelen over Mattheüs 5:32

Mattheüs 5:32

Een volmaakte relatie?!

Jezus ging een stap verder dan de Joodse Wet: kíjk niet eens naar een andere vrouw, want dan heb je in je hart al overspel gepleegd.
zijlacht.nl
Mattheüs 5:32

Echtscheiding – uitzonderingsregel (1) : Frisse Wateren

Er is ook gezegd: Ieder die zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidbrief geven. Maar Ik zeg u, dat ieder die zijn vrouw verstoot anders dan uit ...
frissewateren.nl
Mattheüs 5:32

Echtscheiding – uitzonderingsregel (2) : Frisse Wateren

Bijbelplaatsen: Mattheüs 5:32; Mattheüs 19:9. Tegen de uitzonderingsregel (echtscheiding op grond van overspel, Matth. 5:32 en 19:9) heeft men ...
frissewateren.nl
Mattheüs 5:32

Laat je ja ja zijn en je nee nee!

(…) één mijl (…)? Ga er twee (…) Mattheüs 5:41 Mattheüs 5:31-41 Laat je ja ja zijn en je nee nee! De Farizeeën waren slap voor zichzelf en hard voor anderen. Ze schipperden met de geboden van God. Je mag niet zweren, maar wel bij de hemel, de aarde...
herzienestatenvertaling.nl
Mattheüs 5:32

Hertrouwen? : Frisse Wateren

Mattheüs 5:32; Mattheüs 19:9; 1 Korinthe 7:10-15; 1 Samuël 18:20,27; 2 Samuël 3:14-16; 2 Samuël 6:16. In het recente verleden is regelmatig de ...
frissewateren.nl
Mattheüs 5:32

Geslachtsgemeenschap alleen in het huwelijk? (4 slot) : Frisse Wateren

De Schrift geeft ons voor ons leven aanwijzingen hoe en waarom te handelen. Het is belangrijk om ons daaraan ook te onderwerpen uit liefde tot God ...
frissewateren.nl
Mattheüs 5:32

Zoek en je zult vinden! - NL.Jesus.net

Meestal denken we dat geluk ver weg en afhankelijk van onze omstandigheden”is. Diep van binnen denken we, “Als ik dit heb, zal ik gelukkiger zijn…” God wil ons leren dat Hij de enige echte gever van geluk is. Daarom moeten we Hem altijd eerst zoeken.
nl.jesus.net
Mattheüs 5:32

Bezorgd? Kijk eens naar de vogels … : Frisse Wateren

Oktober 2008. Zorgen ... ja dat is mij bekend. Die heb ik ook. Wie heeft ze niet? Maar bezorgd zijn. Dat is toch even iets waar ik mij soms (vaak, af en ...
frissewateren.nl
Mattheüs 5:32

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie (2) : Frisse Wateren

Les 2 En Hij leerde hen ... (Mattheus 5:2) Beste cursist, In de vorige les hebben we gezien wat aan de openlijke dienst van de Heere Jezus ...
frissewateren.nl