Gerelateerd aan Mattheüs 11:28

Gerelateerd aan Mattheüs 11:28

Mattheüs 11:29

Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
Gerelateerd aan Mattheüs 11:28

Johannes 7:37

Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!
Gerelateerd aan Mattheüs 11:28

Galaten 5:1

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
Gerelateerd aan Mattheüs 11:28

Johannes 6:37

Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt zal ik niet wegsturen,
Gerelateerd aan Mattheüs 11:28

Jesaja 55:1

Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling.
Gerelateerd aan Mattheüs 11:28

Micha 6:6

'Wat kan ik de HEER aanbieden, waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers, zou hij eenjarige stieren aanvaarden?
Gerelateerd aan Mattheüs 11:28

Openbaring 22:17

De Geest en de bruid zeggen: 'Kom!' Laat wie luistert zeggen: 'Kom!' Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.
Gerelateerd aan Mattheüs 11:28

Jesaja 66:2

Dit alles heb ik met eigen handen gemaakt, zo is dit alles ontstaan-spreekt de HEER. Toch sla ik acht op wie verdrukt wordt, op mensen met een gebroken geest, op ieder die huivert voor mijn woorden.
Gerelateerd aan Mattheüs 11:28

Jesaja 48:17

Dit zegt de HEER, je bevrijder, de Heilige van Israël: Ik ben de HEER, jullie God, die jullie onderricht in je eigen belang, die jullie leidt op de weg die je gaat.
Gerelateerd aan Mattheüs 11:28

Jeremia 6:16

Dit zegt de HEER: Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in, en vind rust. Maar zij zeggen: “Dat doen wij niet.”
Gerelateerd aan Mattheüs 11:28

Mattheüs 23:4

Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten.
Gerelateerd aan Mattheüs 11:28

Jesaja 45:22

Keer terug naar mij en laat je redden, ook jullie aan de einden der aarde; want ik ben God, er is geen ander.
Gerelateerd aan Mattheüs 11:28

Psalmen 116:7

Kom weer tot rust, mijn ziel, de HEER is je te hulp gekomen.
Gerelateerd aan Mattheüs 11:28

Jesaja 11:10

Op die dag zal de telg van Isaï als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken en zijn woonplaats zal schitterend zijn.
Gerelateerd aan Mattheüs 11:28

Prediker 2:22

Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij moeizaam heeft verworven? Hij jaagt het na en zwoegt ervoor onder de zon,
Gerelateerd aan Mattheüs 11:28

Prediker 1:8

Alles is vermoeiend, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van een mens kijken, en vinden geen rust, zijn oren horen, en ze blijven horen.
Gerelateerd aan Mattheüs 11:28

Psalmen 38:4

(38:5) Mijn schuld steekt hoog boven mij uit, als een zware last, te zwaar om te dragen.
Gerelateerd aan Mattheüs 11:28

2 Thessalonicensen 1:7

(7-8) en u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen.
Gerelateerd aan Mattheüs 11:28

Jesaja 53:2

Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond. Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren.
Gerelateerd aan Mattheüs 11:28

Jesaja 28:12

Ooit heeft hij tegen hen gezegd: ‘Hier is rust, hier vind je verpozing, laat wie vermoeid is hier rusten.’ Maar ze weigerden naar hem te luisteren.
1
2
Volgende