Mattheüs 8:24

NBV

24Plotseling begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep.

SV

24En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd; doch Hij sliep.

KJV

24And, behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves: but he was asleep.