Mattheüs 27:52

NBV

52De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt;

SV

52En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt;

KJV

52And the graves were opened; and many bodies of the saints which slept arose,