Gerelateerd aan Mattheüs 21:21

Gerelateerd aan Mattheüs 21:21

Jakobus 1:6

Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen.
Gerelateerd aan Mattheüs 21:21

Mattheüs 17:20

Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.
Gerelateerd aan Mattheüs 21:21

Markus 11:22

Jezus zei tegen hen: ‘Heb vertrouwen in God.
Gerelateerd aan Mattheüs 21:21

1 Korinthe 13:2

Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen-had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
Gerelateerd aan Mattheüs 21:21

Lukas 17:6

De Heer zei: ‘Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen: “Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie gehoorzamen.
Gerelateerd aan Mattheüs 21:21

Romeinen 4:19

En zijn geloof verzwakte niet toen hij, ongeveer honderd jaar oud, besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was.