Artikelen over Mattheüs 21:21

Mattheüs 21:21

Het geloof is zoals een Nespresso-cupje... - NL.Jesus.net

God vraagt je om op Hem te vertrouwen. Je kunt er helemaal klaar voor zijn dat God in je leven gaat werken, maar je moet Hem wel iets geven: een koffiecupje van geloof. Een daad van geloof die laat zien dat je Hem echt vertrouwt!
nl.jesus.net
Mattheüs 21:21

Jesaja 29:17-24 (2) : Frisse Wateren

Geloof en zegeningen In deze tweedelige studie staan we stil bij Jesaja 29. Vorige keer hebben we de verzen 1-16 bestudeerd. Daarin worden de stad ...
frissewateren.nl
Mattheüs 21:21

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie – sr (10) : Frisse Wateren

Les 10 “Gezegend Hij, die komt in de naam van de Heere” (Psalm 118:26; Mattheüs 21:9, Mattheüs 23:39) Beste cursist, In de ...
frissewateren.nl