Mattheüs 15:13

NBV

13Hij antwoordde: ‘Elke plant die niet door mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt.

SV

13Maar Hij, antwoordende zeide: Alle plant, die Mijn hemelse Vader niet geplant heeft, zal uitgeroeid worden.

KJV

13But he answered and said, Every plant, which my heavenly Father hath not planted, shall be rooted up.