Gerelateerd aan Mattheüs 14:22-33

Gerelateerd aan Mattheüs 14:22

Johannes 6:15

Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen.
Gerelateerd aan Mattheüs 14:22

Markus 6:45

Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Betsaïda; intussen zou hijzelf de menigte wegsturen.
Gerelateerd aan Mattheüs 14:22

Mattheüs 15:39

Nadat hij de mensen had weggestuurd, stapte hij in de boot en voer naar de omgeving van Magadan.
Gerelateerd aan Mattheüs 14:22

Mattheüs 13:36

Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’
Gerelateerd aan Mattheüs 14:23

Lukas 6:12

Op een van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef hij tot God bidden.
Gerelateerd aan Mattheüs 14:23

Markus 6:46

Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden.
Gerelateerd aan Mattheüs 14:23

Handelingen 6:4

terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God.’
Gerelateerd aan Mattheüs 14:23

Mattheüs 6:6

Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
Gerelateerd aan Mattheüs 14:23

Mattheüs 26:36

Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’
Gerelateerd aan Mattheüs 14:23

Johannes 6:15

Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen.
Gerelateerd aan Mattheüs 14:23

Lukas 9:28

Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden.
Gerelateerd aan Mattheüs 14:24

Markus 6:48

Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe, en hij wilde hen voorbijlopen.
Gerelateerd aan Mattheüs 14:24

Johannes 6:18

Er stak een hevige wind op en het meer werd onstuimig.
Gerelateerd aan Mattheüs 14:24

Jesaja 54:11

Ongelukkige, zo opgejaagd en ongetroost. Met fijne leem zal ik je stenen inleggen, op saffier zal ik je grondvesten.
Gerelateerd aan Mattheüs 14:24

Mattheüs 8:24

Plotseling begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep.
Gerelateerd aan Mattheüs 14:25

Job 9:8

Hij spant het hemelgewelf, hij alleen, en wandelt op de hoog oprijzende zee.
Gerelateerd aan Mattheüs 14:25

Mattheüs 24:43

Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken.
Gerelateerd aan Mattheüs 14:25

Markus 6:48

Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe, en hij wilde hen voorbijlopen.
Gerelateerd aan Mattheüs 14:25

Johannes 6:19

Toen ze vijfentwintig of dertig stadie geroeid hadden, zagen ze plotseling Jezus over het meer lopen; hij was dicht bij de boot en ze werden bang.
Gerelateerd aan Mattheüs 14:25

Psalmen 104:3

en bouwt op de wateren uw hoge zalen, u maakt van de wolken uw wagen en beweegt u op de vleugels van de wind,
1
2
3
4
5
6
7
Volgende