Artikelen over Mattheüs 14:22-33

Mattheüs 14:22-33

Durf jij het aan om te lopen over water? // Worden als Jezus (deel 2)

In mijn vorige overdenking schreef ik hoe Petrus en Andreas geroepen werden door Jezus om Hem te volgen. Ze werden geroepen om een talmied (leerling) van Rabbi Jezus te worden. Ook wij zijn geroepen om Jezus te volgen en zijn leerling te zijn. We mogen bi
zijlacht.nl
Mattheüs 14:22-33

Op het water : Frisse Wateren

23.02.2017 Lezen: Mattheüs 14:22-33. In Mattheüs 14 vinden we de geschiedenis, dat de Heer Jezus s nachts tot Zijn discipelen komt, lopend op het ...
frissewateren.nl
Mattheüs 14:24-33

Als de nood het hoogst is, is de redding nabij : Frisse Wateren

Mattheüs 14 vers 24-34 Golven van problemen storten zich over ons heen. Ze tillen ons op en geven een duidelijk zicht op de gruwelijke branding, om ons ...
frissewateren.nl
Mattheüs 14:22-33

God vertrouwen in moeilijke tijden (7) : Frisse Wateren

Psalm 124 1. Een pelgrimslied, van David. Als de HEERE niet bij ons geweest was, – zeg dat toch, Israël – 2. als de HEERE niet bij ons geweest ...
frissewateren.nl
Mattheüs 14:22-33

Van twijfel naar zekerheid (2 – slot) : Frisse Wateren

II. Twijfel in het dagelijkse leven ? Twijfels kunnen ons ook in de dagelijkse situaties veel te doen geven. Juist in onzekere toestanden duiken ...
frissewateren.nl
Mattheüs 14:22-33

De Gouden Kandelaar (2) : Frisse Wateren

Vrees niet ... wees sterk ... Ik ben met u. We hebben al gezien dat er verband bestaat tussen de woorden vrees niet en wees sterk. Heel vaak staan ...
frissewateren.nl
Mattheüs 14:28-30

God kan alles! - Zij Lacht

Het is soms best wel makkelijk om iets op te geven of iets überhaupt niet te proberen, omdat je van tevoren al weet dat je het toch niet kan. Onze maatschappij leert ons niet te veel te verwachten. Niet te veel verwachten van anderen, niet te veel verwach
zijlacht.nl
Mattheüs 14:22-23

Rust nemen? Dat heb ik echt niet nodig!

Burn outs zijn in opkomst, zeker onder twintigers. Dat juist wij zo gevoelig zijn voor dit fenomeen, is vast afhankelijk van een combinatie van factoren. Maar één ding draagt er zeker aan bij: rust nemen is niet onze sterkste kant. Van jongs af aan hebben
zijlacht.nl
Mattheüs 14:30-32

Romeinen 8 vers 28 : Frisse Wateren

“Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, hun die naar [zijn] voornemen zijn geroepen”. Wat mooi is het om te ...
frissewateren.nl
Mattheüs 14:22-33

De Heer Jezus in het Mattheüs-evangelie (7) : Frisse Wateren

Les 7 De ontfermingen van de verworpen Christus (Mattheüs 14:14 en 15:32) Beste cursist, In de hoofdstukken 11 en 12 van het evangelie ...
frissewateren.nl
Mattheüs 14:22-23, 33

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (23) : Frisse Wateren

Redding op het juiste moment “En terstond dwong Hij Zijn discipelen aan boord van het schip te gaan en vóór Hem uit te varen naar de overkant, ...
frissewateren.nl
Mattheüs 14:28-29

Afhankelijkheid in het leven van Jezus (24) : Frisse Wateren

Overwinnen door gebed “Heer, als U het bent, beveel mij dan naar U toe te komen over de wateren. Hij nu zei: Kom! En Petrus klom uit het schip en liep ...
frissewateren.nl
Mattheüs 14:22-33

Verloochening van Petrus : Frisse Wateren

Johannes 18:12-27 Allereerst wil ik erop wijzen dat we maar niet moeten neerkijken op die eenvoudige visser uit Galilea. Vooral niet met een ...
frissewateren.nl
Mattheüs 14:22

Mattheüs 14:22 : Frisse Wateren

De Heer moest de discipelen dwingen, want wat Hij zei, was voor hen onbegrijpelijk. Waarom wilde hun Meester alleen blijven? Waarom moesten ze niet op de ...
frissewateren.nl
Mattheüs 14:27

Jezus roept ons om met Hem te lopen op het water

Afgelopen weekend stond ik voor het eerst sinds jaren weer op schaatsen op het ijs. Terwijl alles en iedereen langs en om me heen schaatste, lukte het me met de nodige moeite te blijven staan. Al schaatsend en glijdend besefte ik hoe onnatuurlijk het eige
zijlacht.nl
Mattheüs 14:28

Mattheüs 14 vers 28 en 29 : Frisse Wateren

Heer, als U het bent, beveel mij naar U toe te komen over de wateren. Hij nu zei: Kom!” De Heer heeft in goedheid en ontferming het volk met brood ...
frissewateren.nl
Mattheüs 14:31

God strekt Zijn handen naar je uit en redt jou! - NL.Jesus.net

We hebben allemaal momenten van zwakte, negativiteit of twijfel. Het belangrijkste is dat je daar niet in blijft hangen! Dat lastige, onzekere moment moet niet permanent worden... Zo’n moment is dan vergelijkbaar met een taak waar je aan begint, maar waar
nl.jesus.net
Mattheüs 14:31

God strekt Zijn handen naar je uit en redt jou! - NL.Jesus.net

Geloof helpt je omhoog. Geloof stelt je in staat om grote dingen te bereiken. Geloof geeft je de kracht om overwinningen te behalen! Twijfel doet dit nooit.
nl.jesus.net
Mattheüs 14:30-31

Psalm 31 (2) – Vertrouwen op God : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: Psalm 31 vers 14-25 “… want de HEERE beschermt de gelovigen” (Ps. 31:24). In de hoek gedreven en omringd door vele ...
frissewateren.nl
Mattheüs 14:22-33

Bijbelleesrooster voor stille tijd : Frisse Wateren

Misschien heb jij er ook iets aan. Een hulp voor je verborgen omgang met God gedurende 15 weken. Hierbij zullen altijd twee elementen een cruciale rol ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende