Gerelateerd aan Mattheüs 11:25-30

Gerelateerd aan Mattheüs 11:25

Mattheüs 16:17

Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.
Gerelateerd aan Mattheüs 11:25

Mattheüs 21:16

Ze gingen hem vragen: ‘Hoort u wat ze zeggen?’ En Jezus antwoordde hun: ‘Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: “Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen”?’
Gerelateerd aan Mattheüs 11:25

Psalmen 8:2

(8:3) met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken.
Gerelateerd aan Mattheüs 11:25

Handelingen 17:24

De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels.
Gerelateerd aan Mattheüs 11:25

Lukas 10:21

Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild.
Gerelateerd aan Mattheüs 11:25

Romeinen 11:8

zoals ook geschreven staat: 'God heeft hun geest verdoofd, hun ogen blind gemaakt en hun oren doof, tot op de dag van vandaag.'
Gerelateerd aan Mattheüs 11:25

Johannes 11:41

Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord.
Gerelateerd aan Mattheüs 11:25

Johannes 9:39

Jezus zei: ‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.’
Gerelateerd aan Mattheüs 11:25

1 Korinthe 1:18

De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.
Gerelateerd aan Mattheüs 11:25

2 Korinthe 3:14

Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen.
Gerelateerd aan Mattheüs 11:25

1 Korinthe 2:6

Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers, die ten onder zullen gaan.
Gerelateerd aan Mattheüs 11:25

Markus 4:10

Toen hij weer alleen was met zijn volgelingen en met de twaalf, stelden ze hem vragen over de gelijkenissen.
Gerelateerd aan Mattheüs 11:25

Jeremia 1:5

‘Voordat ik je vormde in de moederschoot, had ik je al uitgekozen, voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd, je een profeet voor alle volken gemaakt.’
Gerelateerd aan Mattheüs 11:25

Mattheüs 18:3

en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.
Gerelateerd aan Mattheüs 11:25

Jesaja 29:10

Want een geest van diepe slaap heeft de HEER over jullie uitgestort: hij heeft jullie ogen, de profeten, gesloten en jullie verstand, de zieners, verduisterd.
Gerelateerd aan Mattheüs 11:25

Lukas 22:42

‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’
Gerelateerd aan Mattheüs 11:25

Jesaja 66:1

Dit zegt de HEER: De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Waar zouden jullie een huis voor mij kunnen bouwen? En wat zou mij als rustplaats dienen?
Gerelateerd aan Mattheüs 11:25

Jesaja 29:18

Op die dag zullen doven kunnen horen hoe uit een boek wordt voorgelezen, en blinden zullen met eigen ogen zien, bevrijd van duisternis en donkerheid.
Gerelateerd aan Mattheüs 11:25

Johannes 12:38

Zo gingen de woorden van de profeet Jesaja in vervulling, die zei: ‘Heer, wie heeft onze boodschap geloofd? Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?’
Gerelateerd aan Mattheüs 11:25

Mattheüs 13:11

Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven.
1
2
3
4
5
6
7
Volgende