Markus 9:48

SV

48Waar hun worm niet sterft, en het vuur niet uitgeblust wordt.

KJV

48Where their worm dieth not, and the fire is not quenched.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.