Markus 9:29

NBV

29Hij antwoordde: ‘Dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven.’

SV

29En Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan nergens door uitgaan, dan door bidden en vasten.

KJV

29And he said unto them, This kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting.