Markus 9:29

SV

29En Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan nergens door uitgaan, dan door bidden en vasten.

KJV

29And he said unto them, This kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.