Open de Bijbel

Markus 9:29
NBV 29 Hij antwoordde: ā€˜Dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven.ā€™ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 29 En Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan nergens door uitgaan, dan door bidden en vasten.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 29 And he said unto them, This kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version