Gerelateerd aan Markus 9:28-29

Gerelateerd aan Markus 9:28

Mattheüs 13:36

Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’
Gerelateerd aan Markus 9:28

Mattheüs 13:10

De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen?’
Gerelateerd aan Markus 9:28

Markus 7:17

Toen hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak.
Gerelateerd aan Markus 9:28

Mattheüs 17:19

Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe. Eenmaal met hem alleen vroegen ze: ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’
Gerelateerd aan Markus 9:28

Markus 4:34

hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles.
Gerelateerd aan Markus 9:28

Mattheüs 15:15

Toen stelde Petrus de vraag: ‘Wilt u ons die uitspraak uitleggen?’
Gerelateerd aan Markus 9:28

Markus 4:10

Toen hij weer alleen was met zijn volgelingen en met de twaalf, stelden ze hem vragen over de gelijkenissen.
Gerelateerd aan Markus 9:29

Jakobus 5:15

Het gelovige gebed zal de zieke redden, en de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.
Gerelateerd aan Markus 9:29

Mattheüs 17:20

Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.
Gerelateerd aan Markus 9:29

Daniel 9:3

Ik wendde mij tot God, de Heer, en gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend.
Gerelateerd aan Markus 9:29

2 Korinthe 11:27

Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren.
Gerelateerd aan Markus 9:29

2 Korinthe 12:8

Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden,
Gerelateerd aan Markus 9:29

1 Koningen 17:20

Toen riep hij de HEER aan en vroeg: 'HEER, mijn God, waarom treft u juist deze weduwe, die mij gastvrijheid verleent, door haar zoon te doden?'
Gerelateerd aan Markus 9:29

1 Korinthe 9:27

Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.
Gerelateerd aan Markus 9:29

Lukas 11:26

Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, slechter dan hijzelf, en ze nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen.’
Gerelateerd aan Markus 9:29

Efeze 6:18

Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.
Gerelateerd aan Markus 9:29

Handelingen 14:23

In elke gemeente stelden ze oudsten aan, en na gevast en gebeden te hebben bevalen ze hen aan bij de Heer, in wie ze hun vertrouwen hadden gesteld.
Gerelateerd aan Markus 9:29

2 Koningen 4:33

Hij ging de kamer binnen en sloot de deur achter zich. Toen bad hij tot de HEER.
Gerelateerd aan Markus 9:29

Handelingen 9:40

Petrus stuurde iedereen weg, waarna hij knielde om te bidden. Na het gebed draaide hij zich om naar het lichaam en zei: ‘Tabita, sta op!’ Ze opende haar ogen, en toen ze Petrus zag ging ze rechtop zitten.
Gerelateerd aan Markus 9:29

Mattheüs 12:45

Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, die slechter zijn dan hijzelf, en zij allen nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen. Zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie.’
1
2
Volgende