Gerelateerd aan Markus 9:26

Gerelateerd aan Markus 9:26

Markus 9:20

Ze brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken, en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer.
Gerelateerd aan Markus 9:26

Markus 9:18

steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit die hem op de grond, en dan komt het schuim hem op de mond te staan, hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet.’
Gerelateerd aan Markus 9:26

Openbaring 12:12

Daarom: juich, hemel, en allen die daar wonen! Maar wee de aarde en de zee: de duivel is naar jullie afgedaald! Hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft.'
Gerelateerd aan Markus 9:26

Exodus 5:23

Vanaf het moment dat ik bij de farao ben gekomen en hem in uw naam heb toegesproken, wordt het volk nog slechter door hem behandeld. U hebt uw volk niet bevrijd-integendeel!'
Gerelateerd aan Markus 9:26

Markus 1:26

De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw.