Markus 9:23

NBV

23Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’

SV

23En Jezus zeide tot hem: Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft.

KJV

23Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth.