Open de Bijbel

Markus 9:23
NBV 23 Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 23 En Jezus zeide tot hem: Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 23 Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version