Gerelateerd aan Markus 9:18

Gerelateerd aan Markus 9:18

Handelingen 7:54

Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen te knarsetanden.
Gerelateerd aan Markus 9:18

Markus 9:20

Ze brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken, en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer.
Gerelateerd aan Markus 9:18

Lukas 9:39

Telkens weer neemt een geest bezit van hem, en dan begint hij opeens te schreeuwen en krijgt hij stuiptrekkingen en komt het schuim hem op de lippen te staan. En de geest wil hem pas loslaten wanneer hij hem bont en blauw heeft geslagen.
Gerelateerd aan Markus 9:18

Mattheüs 17:16

Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen.’
Gerelateerd aan Markus 9:18

Markus 9:26

Onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg; de jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven.
Gerelateerd aan Markus 9:18

Mattheüs 15:22

Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische vrouw die uit die streek afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.’
Gerelateerd aan Markus 9:18

Mattheüs 17:19

Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe. Eenmaal met hem alleen vroegen ze: ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’
Gerelateerd aan Markus 9:18

Markus 9:28

Hij ging een huis in, en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem: ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’
Gerelateerd aan Markus 9:18

Job 16:9

Zijn woede verscheurt me, hij valt aan, tandenknarsend staat hij tegenover me, mijn vijand-hij richt zijn stekende blik op mij.
Gerelateerd aan Markus 9:18

Judas 1:13

wilde golven op zee die hun eigen schande opschuimen, dwaalsterren die voor eeuwig de diepste duisternis wacht.
Gerelateerd aan Markus 9:18

Markus 11:23

Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee, ”en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.
Gerelateerd aan Markus 9:18

Mattheüs 8:12

maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij jammeren en knarsetanden.’
Gerelateerd aan Markus 9:18

Psalmen 112:10

Kwaadwilligen zien het met ergernis aan, ze verbijten zich en verliezen de moed, al hun plannen gaan op in rook.
Gerelateerd aan Markus 9:18

2 Koningen 4:29

Hierop zei Elisa tegen Gechazi: 'Neem mijn staf en ga er zo snel mogelijk naartoe. Als je iemand tegenkomt, groet hem dan niet. Als iemand jou groet, zeg dan niets terug. Je moet mijn staf op de jongen leggen.'