Gerelateerd aan Markus 7:25

Gerelateerd aan Markus 7:25

Mattheüs 15:22

Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische vrouw die uit die streek afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.’
Gerelateerd aan Markus 7:25

Openbaring 22:8

Ik, Johannes, was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, wierp ik me neer aan de voeten van de engel die me deze dingen liet zien, om hem te aanbidden.
Gerelateerd aan Markus 7:25

Lukas 17:16

Hij viel neer aan Jezus’ voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan.
Gerelateerd aan Markus 7:25

Handelingen 10:25

Toen Petrus het huis wilde binnengaan, kwam Cornelius hem tegemoet, en hij wierp zich eerbiedig voor zijn voeten ter aarde.
Gerelateerd aan Markus 7:25

Markus 5:33

De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid.
Gerelateerd aan Markus 7:25

Markus 1:40

Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed; hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel: ‘Als u wilt, kunt u mij rein maken.’
Gerelateerd aan Markus 7:25

Markus 5:22

Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar hem toe, en toen hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten neer.
Gerelateerd aan Markus 7:25

Markus 9:17

Iemand uit de menigte antwoordde: ‘Meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten;