Markus 5:8

SV

8(Want Hij zeide tot hem: Gij onreine geest, ga uit van den mens!)

KJV

8For he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.