Markus 5:25-27

SV

25En een zekere vrouw, die twaalf jaren den vloed des bloeds gehad had,
26En veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veeleer erger geworden was;
27Deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren, en raakte Zijn kleed aan.

KJV

25And a certain woman, which had an issue of blood twelve years,
26And had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse,
27When she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.