Markus 3:13

SV

13En Hij klom op den berg, en riep tot Zich, die Hij wilde; en zij kwamen tot Hem.

KJV

13And he goeth up into a mountain, and calleth unto him whom he would: and they came unto him.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.