Artikelen over Markus 16:15-18

Markus 16:17-18

Bid vandaag in de naam van Jezus! - NL.Jesus.net

Jezus zelf moedigt ons aan om in Zijn naam (namens Hem) te bidden! God gaf Jezus de naam die boven alle namen staat. Hij heeft dit aan niemand anders gegeven.
nl.jesus.net
Markus 16:15-18

Genezing en vergeving (2) : Frisse Wateren

Genadegaven van de genezing waren tekenen, waardoor de macht van God voor en aan ongelovigen werd geopenbaard. Als kind van God weten we dat we in Zijn ...
frissewateren.nl
Markus 16:15-16

Waar komt het monnikendom vandaan? : Frisse Wateren

In onze dagen is er een toenemende belangstelling voor het kloosterleven te bespeuren. De media besteden hier regelmatig aandacht aan. Vooraanstaande ...
frissewateren.nl
Markus 16:15-16

De oorsprong van het monnikendom : Frisse Wateren

De invloed van het kluizenaars- en kloosterleven was in de middeleeuwen (476-1492) op al de westerse kerken zeer groot. Laten wij tot de oorsprong ...
frissewateren.nl
Markus 16:15

Het goede nieuws delen? *Slik!*

Laten we het hebben over… evangeliseren! Delen van het goede nieuws. Ja, lekkere binnenkomer hè? Lopen de rillingen over je rug als je dat woord hoort? Of spring je enorm enthousiast op en ben je klaar om te gaan? Eerlijk gezegd behoor ik vaak tot de eers
zijlacht.nl
Markus 16:17

Wacht jij op een beweging van God of ben jij een beweging van God?

Jezus leert Zijn discipelen hoe zij moeten bidden, Hij leert hen het 'Onze Vader'. Jezus zegt in dat gebed: Laat Uw Koninkrijk komen. Laat op aarde worden gedaan wat Ú wil, net zoals in de hemel wordt gedaan wat U wil. (Mat.6:10) Ik zie uit naar het feit
zijlacht.nl
Markus 16:15-18

Zijn alle gaven nog voor nu? – Honderd bijbelstudies

Inleiding Komen alle geestesgaven tegenwoordig nog voor? “Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij...
honderdbijbelstudies.nl
Markus 16:15-18

Spreken in tongen – Honderd bijbelstudies

Inleiding Spreken in tongen (in talen) is een van de achttien geestesgaven die in de Bijbel genoemd worden. Omdat er veel verwarring is over deze...
honderdbijbelstudies.nl
Markus 16:15, 17-18

Het spreken in talen (1) : Frisse Wateren

Ongeveer 100 jaar geleden werd het spreken in tongen in de christenheid weer populair. Men ziet daarin veelal de herbeleving van de machtige gave, die ...
frissewateren.nl
Markus 16:15, 17-18

Het spreken in talen … tongen : Frisse Wateren

Schriftplaatsen: 1 Korinthe 14 vers 20-22; Markus 16 vers 17.18; Handelingen 2 vers 1-36; Handelingen 10 vers 44-48; Handelingen 19 vers 1-7. ...
frissewateren.nl
Markus 16:15-18

De demonen, de boze geesten – Honderd bijbelstudies

Inleiding In de Bijbel wordt over demonen gesproken. Demonen worden in de Bijbel ook onreine geesten, engelen van satan en boze geesten genoemd. Soms...
honderdbijbelstudies.nl
Markus 16:15

Vervolgde christenen (3) : Frisse Wateren

Niet spreken? Onmogelijk! Bijbelgedeelte: Handelingen 4 Laten we ons afvragen wat mensen misschien van de eerste christenen hebben gedacht. ...
frissewateren.nl
Markus 16:15-18

De zeven gemeenten in het boek Openbaring

Het Openbaring is gericht aan de zeven gemeenten, zoals vermeld in hoofdstuk 1:4.
israelendebijbel.nl
Markus 16:15-16

Het behoud is alleen door het geloof – Honderd bijbelstudies

Inleiding In de vorige bijbelstudie hebben we gezien hoe we zalig kunnen worden. Deze bijbelstudie is het vervolg. Helaas wordt het evangelie vaak...
honderdbijbelstudies.nl
Markus 16:15

Wereld: Systeem van satan of voorwerp van de liefde van God? : Frisse Wateren

Hoe vaak spreken wij als Christenen niet over de wereld. Maar hebben wij ons wel eens afgevraagd wat wij met dit begrip precies bedoelen? Meestal ...
frissewateren.nl
Markus 16:15-16

De doop – Honderd bijbelstudies

Inleiding “ Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen “ (Handelingen 2:41) In...
honderdbijbelstudies.nl
Markus 16:15

De taak van de gemeente – Honderd bijbelstudies

Inleiding Wat verwacht God van de gemeente? Wat is de taak van de gemeente? Met welk doel heeft Jezus de gemeente gesticht? Over deze vragen gaat deze...
honderdbijbelstudies.nl
Markus 16:16

De Christelijke doop (III) : Frisse Wateren

Of weet gij niet, dat zo velen wij tot Christus Jezus gedoopt zijn, wij tot zijn dood gedoopt zijn?? (Romeinen 6:3). Dit belangrijke feit moet dus elke ...
frissewateren.nl
Markus 16:17-18

Gaven van de Geest of dweperij? (5) : Frisse Wateren

In verband met ons onderwerp vertel ik - redacteur Frisse Wateren - u graag in vogelvlucht het volgende wonder. Verblijd met de geboorte van ons eerste ...
frissewateren.nl
Markus 16:15

Het boek Jozua (05) – Het toekomstige rijk : Frisse Wateren

Bijbelgedeelte: Jozua 2 “Door [het] geloof kwam Rachab de hoer niet om met de ongelovigen1, daar zij de verspieders met vrede had opgenomen” (Hebr. ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende