Open de Bijbel

Markus 16:15
NBV 15 En hij zei tegen hen: ‘Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 15 And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version