Open de Bijbel

Markus 15:47
NBV 47 Maria uit Magdala en Maria de moeder van Joses keken toe in welk graf hij werd gelegd. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 47 En Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Joses, aanschouwden, waar Hij gelegd werd.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 47 And Mary Magdalene and Mary the mother of Joses beheld where he was laid.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version