Artikelen over Markus 14:7

Markus 14:7

Mattheüs 25:40 : Frisse Wateren

“Dat hebt u Mij gedaan”. Het voorgaande bijbelvers is een toetssteen waaraan ook onze liefde tot de Heer afgemeten kan worden! Hij zegt: ...
frissewateren.nl
Markus 14:7

Liefde

(…) zij heeft van tevoren Mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Markus 14:8 Markus 14:3-9 Liefde De Joodse leiders willen Jezus doden. Maar de andere mensen mogen Hem nog graag. Maar dan opeens spreekt Jezus over Zijn begrafenis. Te midden van...
herzienestatenvertaling.nl
Markus 14:7

De taak van de gemeente – Honderd bijbelstudies

Inleiding Wat verwacht God van de gemeente? Wat is de taak van de gemeente? Met welk doel heeft Jezus de gemeente gesticht? Over deze vragen gaat deze...
honderdbijbelstudies.nl
Markus 14:7

Overdenking van Nehemia (10) : Frisse Wateren

Nadat de vijand in het voorgaande hoofdstuk geprobeerd heeft om door aanvallen van buitenaf het werk aan de muur stop te zetten, poogt hij dat in dit ...
frissewateren.nl