Open de Bijbel

Markus 14:49
NBV 49 Dagelijks was ik bij jullie in de tempel om onderricht te geven, en toen hebben jullie me niet gevangengenomen; maar dit gebeurt omdat de Schriften in vervulling moeten gaan.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 49 Dagelijks was Ik bij ulieden in den tempel, lerende, en gij hebt Mij niet gegrepen; maar dit geschiedt, opdat de Schriften vervuld zouden worden.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 49 I was daily with you in the temple teaching, and ye took me not: but the scriptures must be fulfilled.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version