Markus 14:33-34

SV

33En Hij nam met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, en begon verbaasd en zeer beangst te worden;
34En zeide tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier, en waakt.

KJV

33And he taketh with him Peter and James and John, and began to be sore amazed, and to be very heavy;
34And saith unto them, My soul is exceeding sorrowful unto death: tarry ye here, and watch.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.