Gerelateerd aan Markus 14:30

Gerelateerd aan Markus 14:30

Markus 14:66

Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam een van de dienstmeisjes van de hogepriester voorbij.
Gerelateerd aan Markus 14:30

Johannes 13:38

Maar Jezus zei: ‘Jij je leven voor mij geven? Waarachtig, ik verzeker je: nog voor de haan kraait zul jij mij driemaal verloochenen.
Gerelateerd aan Markus 14:30

1 Korinthe 10:12

Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt.
Gerelateerd aan Markus 14:30

Genesis 1:8

Hij noemde het gewelf hemel. Het werd avond en het werd morgen. De tweede dag.
Gerelateerd aan Markus 14:30

Lukas 22:34

Maar Jezus zei: ‘Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je driemaal geloochend hebt dat je mij kent.’
Gerelateerd aan Markus 14:30

Mattheüs 26:69

Petrus zat buiten, op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe, dat zei: ‘Jij hoorde ook bij die Jezus uit Galilea!’
Gerelateerd aan Markus 14:30

Johannes 18:17

Het meisje sprak Petrus aan: ‘Ben jij soms ook een leerling van die man?’ ‘Nee, ik niet, ‘zei hij.
Gerelateerd aan Markus 14:30

Lukas 22:54

Ze grepen hem vast en voerden hem weg, en brachten hem naar het huis van de hogepriester. Petrus volgde hen op een afstand.
Gerelateerd aan Markus 14:30

Johannes 18:25

Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen. ‘Ben jij soms ook een leerling van hem?’ vroegen ze. ‘Nee, ‘ontkende Petrus, ‘ik niet.’
Gerelateerd aan Markus 14:30

Genesis 1:5

het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.
Gerelateerd aan Markus 14:30

Genesis 1:13

Het werd avond en het werd morgen. De derde dag.
Gerelateerd aan Markus 14:30

Genesis 1:19

Het werd avond en het werd morgen. De vierde dag.
Gerelateerd aan Markus 14:30

Genesis 1:23

Het werd avond en het werd morgen. De vijfde dag.