Open de Bijbel

Markus 11:26
SV 26 Maar indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 26 But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version