Open de Bijbel

Markus 1:8
NBV 8 Ik heb jullie gedoopt met water, maar hij zal jullie dopen met de heilige Geest.’ Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 8 Ik heb ulieden wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met den Heilige Geest.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 8 I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version