Markus 1:8

SV

8Ik heb ulieden wel gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met den Heilige Geest.

KJV

8I indeed have baptized you with water: but he shall baptize you with the Holy Ghost.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.