Markus 1:37-39

SV

37En zij Hem gevonden hebbende, zeiden tot Hem: Zij zoeken U allen.
38En Hij zeide tot hen: Laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat Ik ook daar predike; want daartoe ben Ik uitgegaan.
39En Hij predikte in hun synagogen, door geheel Galilea, en wierp de duivelen uit.

KJV

37And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee.
38And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also: for therefore came I forth.
39And he preached in their synagogues throughout all Galilee, and cast out devils.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.