Markus 1:33

SV

33En de gehele stad was bijeenvergaderd omtrent de deur.

KJV

33And all the city was gathered together at the door.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.